Un spectacol original care combină circ (acrobația, jonglerie) și cultura urbană (dans, beat box). Doi comercianți fug după o deturnare de fonduri… Un spectacol nebun, nebun, cu un ritm nestăpânit, care vorbește despre bani într-un mod umoristic, muzical și vizual.

★ Acest spectacol este cu adevărat îmbunătățit datorită turneului său internațional și a celor peste 85 de spectacole realizate cu succes!

Ce a spus presa: printre altele:

„O serie de tehnici expresive, vizuale și sonore animă acest spectacol plin de umor și acțiune.”
Teatrul Montagne Magique. Bruxelles.

„O demonstrație intensă și originală de Beat Box, în care acest stil este combinat cu acrobația și jonglarea (…) O lecție incredibilă de diabolo, combinată cu o coregrafie acrobatică. Rezultatul este absolut genial.”
Recomana.cat La Mostra Igualada. Spania

„L-au uimit pe Plovidv cu acrobații și jongleri”
Festivalul internațional Black Box, Bulgaria

„Arta limbajului este internațională. Sute de oameni s-au adunat sub scările de la Kamenica, au devenit parte din acea experiență și a fost sublim.”
Kapana.bg Plovdiv, Bulgaria

«»

An original performance combining circus (acrobatics, juggling) and urban culture (dance, beat boxing). Two traders are on the run after a misappropriation of funds… A crazy, nutty show with an unbridled rhythm, that talks about money in a humorous, musical and visual way.

★ This show is really improved thanks to its international tour and its more than 85 performances made successfully!

What press has said: among others:

A range of expressive techniques, visual and audible animates this show full of humor and action.”
Theatre Montagne Magique. Brussels.

“An intense and original demonstration of Beat Box, where this style is combined with acrobatics and juggling (…) An incredible diabolo’slesson, combined with an acrobatic choreography. The result is absolutely brilliant.”
Recomana.cat La Mostra Igualada. Spain

“They amazed Plovidv with acrobatics and juggling”
Black Box international festival, Bulgaria

“Language art is international. Hundreds of people gathered under the stairs of Kamenica, become part of that experience, and it was sublime.”
Kapana.bg Plovdiv, Bulgaria

Orizontul creativ al companiei atinge toate artele. Avem experiență în munca multidisciplinară, combinând mișcarea cu ansambluri de muzică de cameră, companii de teatru stradal și de circ, creații video și instalații de artă…

Cu peste 600 de spectacole, creațiile au fost prezentate în toată Europa, dar și în Mali, Maroc, Brazilia, Filipine… printre altele, la: Ferme du Buisson, Halles De Schaerbeek, Chassepierre, MiramirO, Mercat De Les Flors Barcelona, Culturgest Lisbon, Spoffin, Watch This Space Londra…

«»

The company’s creative horizon reaches all arts. We have experience in multidisciplinary work, combining movement with chamber music ensembles, street theatre and circus companies, video creations and art installations…

With over 600 performances, the creations havebeen presented all over Europe, but also in Mali, Morocco, Brazil, Philippines… among others, at: Ferme du Buisson, Halles De Schaerbeek, Chassepierre, MiramirO, Mercat De Les Flors Barcelona, Culturgest Lisbon, Spoffin, Watch This Space London…