muzica-populara

Ileana Sărăroiu s-a născut pe data de 25 septembrie 1936, în localitatea Valea Voievozilor, judeţul Dâmboviţa. Printr-un repertoriu de cântece populare munteneşti de o deosebită frumuseţe, prin ţinuta scenică şi expresivitatea interpretării a reuşit să impună, în minunatul spaţiu etnofolcloric românesc, trăsăturile specifice zonei noastre. Ileana Sărăroiu reprezintă un adevărat model pentru toţi tinerii care îşi doresc să ajungă interpreţi adevăraţi ai cântecului dâmboviţean.

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL „ILEANA SĂRĂROIU”, Ediţia a IV – a se va desfăşura la Târgovişte, în perioada de 18 – 20 noiembrie 2016, şi îşi doreşte să creeze cadrul necesar lansării profesionale a tinerilor, cultivarea interesului tinerilor interpreţi pentru cântecul popular, pentru culegerea cântecelor vechi şi preluarea lor în repertoriile proprii, prin interpretarea în stil personal, încurajarea dialogului cultural, a cunoaşterii specificului local şi a apariţiei de noi forme de exprimare artistică, potrivit unui comunicat de presă semnat de Ionut Lascaie, director de festival.

 

REGULAMENT

Concursul cuprinde secţiunea solişti vocali.

Se vor înscrie concurenţi cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani.

Câştigătorii trofeului ediţiilor anterioare, nu mai pot participa la concurs.

Fiecare concurent va prezenta în concurs două melodii: o doină sau o baladă (fără acompaniament) şi un cântec cu acompaniament orchestral, ambele reprezentând zona etnofolclorică din care provine (piese culese sau repertoriu personal) sau o piesă din repertoriul Ilenei Sărăroiu şi va purta costumul autentic al zonei pe care o reprezintă.

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Profesionistă „Chindia” a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

Concurenţii vor trimite fişele de participare, după modelul anexat şi partitura (linia melodică – melodia în întregime şi cifrajul armonic în tonalitatea în care se cântă) până la data de 31 octombrie 2016, pe adresa Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 15, telefon – fax:  0245 613112, E-mail: office@cjcd.ro.

Persoană de contact: Monica – Maria Haram, telefon 0786.101.891

Participanţii din judeţul Dâmboviţa se vor prezenta vineri, 18 noiembrie 2016, până la ora 13:00, la Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 15, având asupra lor actul de identitate, iar participanţii din celelalte judeţe se vor prezenta sâmbătă, 19 noiembrie 2016, până la ora 10:00, la Casa Tineretului (Clubul Studenţilor) din Târgovişte, str. Tineretului 1, având asupra lor actul de identitate.

Juriul concursului va fi constituit din personalităţi în domeniu şi vor acorda următoarele premii:

Trofeul

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Premiul Special

Menţiuni

Se pot acorda şi alte premii, fără a depăşi bugetul.

Organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor în zilele de 19 – 20 noiembrie 2016.

Transportul va fi suportat de concurenţi.

Însoţitorii nu beneficiază de masă şi cazare, costurile fiind suportate de fiecare în parte; aceştia vor fi îndrumaţi către locaţii convenabile. 

PROGRAMUL FESTIVALULUI

VINERI, 18 NOIEMBRIE 2016

13.00 – 15.00              Preselecţie participanţi din judeţul Dâmboviţa

17.00 – 18.00             Repetiţii

 

SÂMBĂTĂ, 19 NOIEMBRIE 2016

10.00 – 11.00              Preselecţie participanţi din afara judeţului Dâmboviţa

11.00 – 14.00              Repetiţii cu orchestra – concurenţii

16.00 – 17.00              Repetiţii cu orchestra – artiştii în recital

17.00              Concurs şi spectacol

 

DUMINICĂ, 20 NOIEMBRIE 2016

11.00 – 13.00              Repetiţie cu orchestra – concurenţii din gală

16.00 – 17.00              Repetiţii cu orchestra – artiştii din recital

17.00              Premiere, gală şi spectacol.

 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa

Manager, Director de Festival,

Cătălin Ionuţ Lăscaie